Monday, December 13, 2010

KEJADIAN MALAIKAT


Definisi Malaikat

ialah jisim-jisim halus yang dijadikan daripada NUR
mereka tidak makan dan tidak minum, mereka adalah hamba allah s.w.t yang sangat di muliakan...tidak pernah mendurkahi allah s.w.t dalam segala hal yang diperintahkan dan selalu melakukan yang diperintahkan pada mereka...

sabda Nabi s.a.w yang ertinya;

malaikat itu diciptakan daripada nur, dan jin diciptakan daripada api, dan adam diciptakan dri apa yang disifatkan pada kamu.
Malaikat Jibrail as di tugaskan oleh allah untuk menyampaikan wahyunya kepada para Nabi Alaihimus salam...

Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi s.a.w ialah pada suatu malam, waktu Nabi s.a.w sedang bertapa di gua Hira' datanglah kepada malikat Jibrail as dan berkata;

artinya;

Bergembiralah hai Muhamad, saya adalah Jibrail dan tuan adalah utusan Allah untuk ummat ini..

surah (Al Alaq ayat 1-5) adalah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi s.a.w dari Allah s.w.t dengan perantaran malaikat Jibrail as. sesudah wahyu yang pertama itu turun, maka agak lama Nabi s.a.w tidak menerima wahyu lagi. Pada suatu hari ketika Nabi s.a.w berjalan-jalan sekonyong-konyong terdengar suara dari langit. Nabi melihat ke atas, ternyata yang tampak adalah malikat jibrail as, Jibrail as memperlihatkan dirinya kali kedua - mengikut kisah-kisah malaikat..bahawa Jibrail duduk di antara langit dan bumi, jadi bukan main besarnya, maka melihat hal itu, Nabi segera balik ke rumah dan berselimut..

maka turun wahyu yang kedua iaitu: surah (Al Muddatstir: 1 -7)setelah turunnya wahyu yang kedua itu, lalau berlangsunglah sampai selama 22 tahun wahyu di terima, dan wahyu yang terakhir berbunyi:

artinya:

pada hari ini aku (ALLAH) telah menyempurnakan agama untuk mu semua dan aku telah mencukupkan kenikmatanku pada mu semua dan aku telah rela /redha bahawa islam itu sebagai agama mu semua
Malaikat Mikail as..

Malaikat Mikail adalah salah satu diantara empat malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat, ia diciptakan oleh Allah sesudah Malaikat Israfil dengan selisih kira-kira 500 ratus tahun, ia dijadikan daripada NUR (CAHAYA),mulai dari kepala hingga ke dua telapak kakinya berbulu za'faron. Diatas setiap bulu-bulunya terdapat muka (wajah) sebanyak satu juta, setiap wajah satu mempunyai satu juta mata. Padahal tiap-tiap mata sentiasa menangis untuk memohon rahmat bagi orang-orang mu'min yang berdosa selain itu tiap-tiap wajah mempunyai mulut sebanyak satu juta.

Sedang tiap-tiap mulut mempunyai lidah sebanyak satu juta pula, tiap-tiap satu lisan boleh mengucapkan satu juta macam bahasa, padahal tiap-tiap lisan membaca istighfar untuk orang-orang mu'min yang berdosa. Kemudian tiap-tiap mata menitiskan air mata tujuh ribu titisan, lalu tiap-tiap air mata itu Allah menciptakan malaikat satu yang serupa dengan bentuk malaikat Mikail as.Tugas mereka adalah membaca tasbih sampai hari qiamat, mereka itu bernama Karuubiyyuun. Di Samping bertasbih, meraka itu bertugas sebagai pembantu malaikat israfil menjalankan tugas, iaitu membagi hujan, menjaga tumbuh-tumbuhan, membahagi rezeki, buah-buahan dan sebagainya.

Disebutkan, bahawa tiap-tiap sesuatu yang berada di dalam lautan, buah-buahan yang berada di pohon dan tumbuh-tumbuhan yang barada di atas muka bumi ini, di utuskan oleh Allah malaikat satu untuk menjaganya, jadi tiap-tiap buah satu misalnya, ada satu malikat yang ditugaskan menjaganya. Disamping malaikat Mikail bertugas sebagai pembagi rezeki dan hujan, ia sering mendampingi malaikat Jibrail as dalam melaksanakan tugas-tugasnya, di antaranya:

a) Waktu malaikat Jibrail menjalankan tugas membelah dada Nabi Muhammad sa.w untuk dicuci hatinya, kerana akan di isi dengan iman, islam , yakqin dan sifat hilim, ketika itu peranan malaikat Mikail tidak kalah pentingnya, ia datang pergi untuk mengambil air Alkaustar / air zamzam untuk mencuci hati Nabi s.a.w.

b) Waktu Nabi Muhammad s.a.w. Isra' dan Mi'raj, malaikat Mikail bersama-sama Malaikat Jibrail as ikut mendampingi beliau selama dalam perjalanannya.

c) disebutkan, bahawa malaikat Mikail juga sebagai pesuruh untuk menyampaikan lembaran kepada malaikat Maut dari sisi Allah. Dalam lembaran itu tertulis nama orang yang diperintahkan untk mencabut nyawanya, tempatnya dan sebab musabab pencabutannya.

Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar Syekh Abdul Rahman berkata:
ketahuilah bahawanya Allah ta'ala menciptakan malaikat-malaikat dan yang paling mulia di antara itu ada empat, iaitu:
1) Israfil as

2) Mikail as

3) Jibrail as

4) Izrail as
Tugas mereka ialah memegang segala urusan mahkluk dan mengatur mereka. JIbrail as bertugas menyampaikan wahyu dan mengangkat para utusan Mikail as bertugas menurunkan hujan dan pembahagi rezeki.

Izrail as bertugas mencabut nyawa. Israfil as bertugas sebagai peniup sangkala (terompet).

Ibnu Abbas ra. berkata: Sesungguhnya malikat Israfil pernah memohon kepada Allah, agar dikurniakan kekuatan yang boleh membawa tujuh langit dan tujuh bumi, kemudian Allah memberikannya. Lalu Israfil memohon lagi, agar dikurniakan boleh menguasai angin, lalu Allah meluluskannya. Lalu Israfil memohon lagi agar diberi kekuatan boleh mengangkat gunung dan diberikannya oleh Allah kekuatan yang di minta itu serta kekuatan yang diberikan kepada JIN dan MANUSIA. kemudian Israfil memohon lagi kepada Allah agar di beri kekuatan untuk menguasai seluruh binatang yang buas-buas... lalu Allah mengkabulkan segala permintaannya itu.
Bentuk Malaikat Israfil as:

Ia berbulu mulai daripada kepala hingga kedua telapak kakinya. Ia mempunyai banyak mulut dan lidah, ia tertutup di dalam beberapa dinding, ia bertasbih dengan tiap-tiap lisan, dengan seribu bahasa, ia mempunyai tentera banyak seribu malaikat yang dijadikan daripada dirinya sendiri.
Mereka itu adalah malaikat Muqarrabin (yang dekat) dengan Allah s.w.t sedangkan malaikat yang bertugas sebagai penanggung / pemikul Arasy yang Mulia diciptakan oleh Allah serupa dengan bentuk Malaikat Israfil pula. Demikan juga yang bertugas sebagai pencatat yang berada di sana.

Saiz badannya:

Jika seumpamanya seluruh air laut dan air sungai di siramkan ke atas kepalanya, tentu tidak sampai setitispun yang jatuh ke bumi. JUmlah sayap malaikat Israfil itu ada empat, sayap yang pertama panjangnya sampai ke arah barat, yang kedua sampai ke arah timur, dan yang ketiga menutupi badannya, sedang yang keempat menutupi kepalanya.

Warna dari muka malaikat israfil as itu kuning tua, sedang sebab musabab wajahnya menjadi kuning disebabkan getaran rasa takutnya kepada Allah, yang selalu menghantui malaikat israfil as. Dan dia menunjukkan penglihatannya ke arah Arasy, kerana menunggu bila diperintahkan. Maka ia meniupkannya tiga kali. Sedang salah satu dari tiang Arasy berada di atas kepalanya.

Adapun setiap kali Allah memutuskan di Lauhil Mahfuzh, maka terbukalah dinding yang menghalanginya,  sehingga ia boleh melihat segala keputusan yang ditetapkan oleh Allah.

Menurut riwayat bahawa Lauhil Mahfuzh itu bergantung di bawah Arasy, sedang malaikt Israfil, merupakan satu-satunya malaikat yang paling dekat dengan Arasy tersebut.Disebutkan bahawa jarak antara tempat malaikat Israfil dengan  Arasy, di kelilingi 7 dinding, sedangkan tebal setiap dinding kira-kira perjalanan 500 tahun.

Jarak antara malaikat Israfil dengan malaikat Jibrail, kira-kira 70 dinding, jadi jarak antara malaikat Jibrail dengan Arasy dikelilingi 77 lapis dinding..
Disebutkan, bahawa malikat Israfil itu sentiasa meletakkan mulutnya di atas tanduk, seperti keadaan terompet. disebutkan pula, bahawa terompet malaikat Israfil itu bercabang empat.Iaitu bercabang ke arah barat dan timur, sedang yang satu lagi ke arah dibawah bumi dan lainnya bercabang ke arah atas langit yang ketujuh.

Adapun lingkaran kepala terompet itu, seperti lebarnya langit dan bumi. didalamnya terdapat pintu-pintu sebanyak bilangan para arwah, sedang di dalamnya lagi, ada 70 rumah, tiap-tiap rumah, ditempatkan oleh para arwah.

Diantaranya arwah para Nabi menempatkan satu rumah, arwah para Jin menempatkan satu rumah, arwah umat manusia menempatkan satu rumah, arwah para syitan menempatkan satu rumah, arwah para binatang menempatkan satu rumah dan lain-lain sehingga lah sampai 70 rumah.

Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi s.a.w tentang terompet,

maka jawab Nabi s.a.w: terompet itu adalah sebuah tanduk raksasa yang terdiri daripada cahaya, besar tiap lingkaran dalam tanduk itu selebar langit dan bumi. Terompet itu akan ditiupnya tiga kali, tiupan pertama membuat semua mahkluk2 di bumi Allah menjadi takut, tiupan ke dua membuatkan semua makhluk2 di bumi Allah mati, dan tiupan ketiga untuk membangkitkan semua mahkluk2 dari kubur / yang telah mati.
JIka Malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah meniupkan tiupan pertama, maka terkejutlah kerana takut segala yang dilangit dan segala yang dibumi. Sebagaimana Firman Allah s.w.t yang ertinya:

dan ingatlah hari (ketika) ditiup sangkakala, maka terkejutlah (ketakutan) segala yang dilangit dan segala yang dibumi.

Yakni, matilah setiap mahkluk yang di bumi dan di langit, kecuali yang dikehendaki oleh Allah, kemudian Allah menyuruh malaikul Maut mengambil nyawa Jibrail kemudian Nyawa Mikail, kemudian nyawa Israfil, kemudian Allah mengambil nyawa Izrail ( malaikal Maut) lalu ia meninggal.

Syahdan, setelah 4o tahun berlalu, Allah mengirim angin yang pernah ditimpakan atas kaun AD untuk menyapu bersih segala apa yang terdapat di atas bumi, kemudian hujan selama 40 hari dan kembalilah tumbuh segala sesuatu seperti sediakala, lalau Allah menghidupkan kembali malaikat pendukung Arasy, dan malikat Israfil, Mikail, Izrail dan Jibrail.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...